F1.14 ühtlaselt muutuv liikumine

Ühtlaselt muutuv liikumine

Kuidas arvutada kiirendust?