F1.11 ühtlane sirgjooneline liikumine

Ühtlane sirgjooneline liikumine

Kuidas arvutada teepikkust?

Harjutused