F4.15. Temperatuuri seos energiaga

Temperatuuri seos molekulide energiaga

Kuidas arvutada molekulide kineetilist energiat?