F4.11. Temperatuur

Temperatuur

Kuidas põhjendada absoluutse temperatuuriskaala vajalikkust?