F4.16. Soojusenergia muundumise viisid

Soojusenergia muundumise viisid

Kuidas muundada soojusenergiat elektrienergiaks?