kursused

Kursused

Füüsika

Füüsika kutsekoolidele (26 tundi). 

Mehaanika, soojusõpetus, elektriõpetus, tuumafüüsika, astronoomia.

Oskused: arvutada liikuva keha parameetreid (kiirus, koordinaat, kiirendus), jõudu, energiat, võimsust. 

Rakendusmehaanika

Rakendusmehaanika (80 tundi). 

Raskuskese, staatika, kinemaatika, dünaamika. Tugevusõpetus. Masinaelemendid.