F4.13. Isoprotsessid

Isoprotsessid

Kuidas arvutada parameetreid isotermilises protsessis?