F1.01 füüsika kui loodusteadus

Füüsika kui loodusteadus

Kuidas eristada loodusteadusi,
füüsika erisusi teistest teadustest?

Kuidas mõista teksti füüsikast?