materjalid füüsikaõpetajatele

Materjalid füüsikaõpetajatele

Pakett: iseseisev kasutaja

Kõige lihtsam variant: juurdepääs materjalidele, mida saab kasutada igas tunnis (koos vastustega). Sisaldab kõike materjale 8.-12. klasside jaoks füüsikas (ülesanded, lugemine järeldustega, katsed ja nende mõistmine). Kataloog täiendatakse jooksvalt. Töid saab jagada tunnis, anda individuaalset või rühmatööd, kasutada veebitunnis puudujatele või kõnes olijatele, anda kodutööna järgmiseks tunniks.
Pakett ei sisalda kõnesid, suulist suhtlemist. Kasutajatugi ainult kirjavahetuse kaudu.
Hind: 10 eurot aastas.

Pakett: aktiivne kasutaja

Pakett sisaldab kõiki materjale, võimalust osaleda aruteludes (kord kuus – Teams, Meet või Zoom), koolitustel (kord kvartalis).
Hind: 10 eurot kuus.
body { display: flex; direction: 'column'; } .column { border: 0px solid #ccc; margin: 20px; padding: 20px; } p { text-align: center; margin-bottom: 50px; }
paypal.Buttons({ createSubscription: function(data, actions) { return actions.subscription.create({ 'plan_id': 'P-76X809496C7411927MR7NADQ' // Replace with your plan ID }); }, onApprove: function(data, actions) { alert('You have successfully created subscription ' + data.subscriptionID); // Optional message given to subscriber } }).render('#paypal-button-container-P-76X809496C7411927MR7NADQ'); // Renders the PayPal button. Replace with your plan ID

paypal.Buttons({ createSubscription: function(data, actions) { return actions.subscription.create({ 'plan_id': 'P-1W873436KB248813SMSAY5LQ' // Replace with your plan ID }); }, onApprove: function(data, actions) { alert('You have successfully created subscription ' + data.subscriptionID); // Optional message given to subscriber } }).render('#paypal-button-container-P-1W873436KB248813SMSAY5LQ'); // Replace with your plan ID